ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΡΕΝΤΙΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Διασπορά τοξικών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου Βόλβης, στο βωμό της κερδοφορίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ».

081012183307_7051
 
Στις σημερινές συνθήκες μιας παραγωγής κριτήριο της οποίας είναι το κέρδος, η εξόρυξη χρυσού στην περιοχή της Χαλκιδικής, αλλά και αλλού, έχει δραστικά αρνητικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία της περιοχής, στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη ζωή των κατοίκων της περιοχής, και μοναδικούς κερδισμένους τους μονοπωλιακούς ομίλους που αναλαμβάνουν την εξόρυξη.

Η διαρροή στο περιβάλλον τοξικών ουσιών, τόσο από τα ορυχεία όσο και από τις σχετικές μεταφορικές διαδικασίες (πρώτων υλών, μεταλλευμάτων, αποβλήτων κλπ) και οι επιπτώσεις τους στην τοπική οικονομία, στο πόσιμο νερό, στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή είναι εμφανείς σε όλους.

Η παράδοση του ορυκτού πλούτου σε ντόπιους και ξένους επιχειρηματικούς ομίλους δεν οδηγεί σε μια ανάπτυξη απ’ την οποία θα κερδίσουν τα λαϊκά στρώματα.

Τα πρόσφατα ατυχήματα στην περιοχή του Δήμου Βόλβης με τη διαρροή τοξικών αποβλήτων λόγω της μεταφοράς συμπυκνωμάτων από τα μεταλλεία χρυσού είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Για δεύτερη φορά μέσα στο 2013, έγινε γνωστό περιστατικό πτώσης μεγάλης ποσότητας ορυκτής ύλης, προϊόν των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», σε κατοικημένες περιοχές της ΠΕ Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα τώρα σε περιοχή της Ρεντίνας και στην Περιστερώνα προηγούμενα.

Να τονιστεί ότι οι ορυκτές αυτές ύλες (πυριτικά συμπυκνώματα, Σφαλερίτης και Γαληνίτης), που προέρχονται από το έργο: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ», με βάση την ταξινόμηση κατά CLP (οδηγία CE 1272/2008 CLP), ταξινομούνταν ως τοξικά και επικίνδυνα.

Οι συγκεκριμένες τοξικές και επικίνδυνες ορυκτές ύλες μεταφέρονταν σε μονάδα αποθήκευσης της «BALKAN LOGISTICS ΕΠΕ» στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης από φορτηγά ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών που δεν φέρουν τις κατάλληλες πινακίδες και σημάνσεις.

Δε χωρά καμιά αμφισβήτηση πως η διαρροή τέτοιων τοξικών αποβλήτων στο περιβάλλον έχει αρνητικές συνέπειες, στη χλωρίδα και την πανίδα, στην δημόσια υγεία.

Ο μονοπωλιακός όμιλος στον οποίο παραδόθηκε το συγκεκριμένο έργο δεν ακολούθησε ούτε καν τους προβλεπόμενες από την ΜΠΕ όρους για τη μεταφορά αυτών των αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 26/7/2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΔ0-ΩΔ0) που ενέκρινε την ΜΠΕ του έργου: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής προβλέπονται τα εξής:

[δ2.40. Προκειμένου να αποδεσμευθούν οι δημόσιοι δρόμοι από βαριά µμεταφορική κυκλοφορία ελευθερώνοντας παράλληλα και λειτουργικά την παραλιακή ζώνη στην περιοχή Ολυμπιάδα-Στρατώνι, θα πρέπει να κατασκευαστεί σήραγγα προσπέλασης του μεταλλείου Ολυµπιάδας από τον Μαντέµ Λάκκο.

δ2.61. Οποιαδήποτε μεταφορά συµπυκνωµάτων από το εργοστάσιο εµπλουτισµού προς το λιμάνι Στρατωνίου ή τις εγκαταστάσεις Μαντέµ Λάκκου να γίνεται µε σκεπασμένα φορτηγά αυτοκίνητα στεγανής καρότσας.

δ2.83. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διάνοιξη της νέας στοάς σύνδεσης του μεταλλείου Ολυµπιάδας µε τον Μαντέµ Λάκκο, τα μεταλλευτικά υλικά (απόβλητα εξόρυξης, παλαιές αποθέσεις, λεπτομερή απόβλητα εµπλουτισµού και συµπυκνώµατα από την συντηρητική παραγωγή) που θα παράγονται από το μεταλλείο Ολυµπιάδας να μεταφέρονται οδικώς στις περιοχές Μαντέµ Λάκκου και Στρατωνίου. Η μεταφορά να γίνεται µέσω της υφιστάμενης επαρχιακής οδού Ολυµπιάδας – Στρατώνι. Ο δρόμος αυτός να πάψει να χρησιμοποιείται µε την ολοκλήρωση της σήραγγας Ολυµπιάδας –Μαντέµ Λάκκου. ]

Αποδεικνύεται πως οι όποιες δικλείδες προστασίας υπάρχουν μέσα στις ΜΠΕ καταστρατηγούνται στην πράξη από τους μονοπωλιακούς ομίλους, στην προσπάθεια τους για απόσπαση του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Παρά το γεγονός ότι στις σημερινές συνθήκες οι ΜΠΕ αντικειμενικά δεν μπορούν να αποτυπώσουν το σύνολο των επιπτώσεων στην κοινωνική ζωή και στην συνολική οικονομία, καθώς η παραγωγή κατευθύνεται με γνώμονα το κίνητρο του κέρδους και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και αυτό αντανακλάται τόσο στη μεθοδολογία εκπόνησης των ΜΠΕ, στις σχέσεις αυτών που εκπονούν και εγκρίνουν με τους ομίλους, στην νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω μελέτες και κυρίως στον τρόπο αποτίμησης των συνεπειών ως κόστος, στη βάση της ευρωενωσιακής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» που δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες, ενυπάρχουν ακόμα, λόγω της πίεσης των λαϊκών κινημάτων και της ταξικής πάλης, μια σειρά από όροι, διατάξεις, και ρυθμίσεις που στοιχειωδώς μπορούν να προστατέψουν τα λαϊκά στρώματα από ορισμένες επιπτώσεις.
Η ανάγκη των ομίλων για κερδοφορία οδηγεί στην ανατροπή και αυτών των ρυθμίσεων. Οι διαρκείς αναθεωρήσεις που γίνονται στην περιβαλλοντική νομοθεσία και στην νομοθεσία για αδειοδότηση επιχειρήσεων, με κορυφαίο παράδειγμα τη νομοθεσία fast track, κινούνται στην κατεύθυνση άρσης ακόμα και των όποιων εμποδίων έβαζε η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μεταφορά, μέσα στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, μέσα δηλαδή στο μητροπολιτικό χώρο της Θεσσαλονίκης, τοξικών συμπυκνωμάτων από την εξόρυξη χρυσού για περεταίρω μεταφορά σε άλλες εγκαταστάσεις, αποτελεί πραγματικό έγκλημα κατά εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων της ευρύτερης περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων που είχαν οι αλλαγές στην νομοθεσία περί περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων όλο το προηγούμενο διάστημα, και ιδίως η δυνατότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απλά με μια υπεύθυνη δήλωση.

Οι επιπτώσεις από τις εν λόγω δραστηριότητες αποδεικνύουν πως η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι ανάπτυξη μόνο για τα μονοπώλια. Αποδεικνύουν πως οι εργαζόμενοι υφίστανται δεινά από την καπιταλιστική ανάπτυξη, σχετική και απόλυτη εξαθλίωση, καταστροφή του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας. Φωτίζουν την ανάγκη ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης που να μπορεί να εγγυηθεί την κάλυψη του συνόλου των λαϊκών αναγκών.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

Πηγή

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 03/08/2020, 23:41 από StefWebTv
youtube-id-sctmmfk8jfe ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ - Αρχαιολογικός χώρος ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ - Αρχαιολογικός χώρος Παλατιανού Κιλκίς - Ζωντανή...
Αναρτήθηκε στις 30/07/2020, 20:21 από StefWebTv
youtube-id-njxmfw13h1c ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ - Αρχαιολογικός χώρος ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ - Αρχαιολογικός χώρος Παλατιανού Κιλκίς - Ζωντανή...
Αναρτήθηκε στις 29/07/2020, 17:52 από StefWebTv
youtube-id-vavculrzrlg 11-7-2020 Summer Villa Kilkis - Ο Γιάννης Γρόσης ανεβάζει στην πίστα 11-7-2020 Summer Villa Kilkis - Ο Γιάννης Γρόσης ανεβάζει...
Αναρτήθηκε στις 25/05/2020, 19:09 από StefWebTv
youtube-id-ouamidkccga
Αναρτήθηκε στις 23/05/2020, 22:21 από StefWebTv
youtube-id-b2sdt59jfeu Τραγούδι Γιάννης Τσιτιρίδης - Λύρα Θωμάς Μπαϊραχτάρης Τραγούδι Γιάννης Τσιτιρίδης - Λύρα Θωμάς Μπαϊραχτάρης - Κλαρίνο Γιώργος...
Αναρτήθηκε στις 23/05/2020, 14:15 από StefWebTv
youtube-id-gemcns500ro Τραγούδι Γιάννης Τσιτιρίδης - Λύρα Θωμάς Μπαϊραχτάρης Τραγούδι Γιάννης Τσιτιρίδης - Λύρα Θωμάς Μπαϊραχτάρης - Κλαρίνο Γιώργος...
Αναρτήθηκε στις 27/04/2020, 21:03 από StefWebTv
youtube-id-wpsxpiurmoa Συνεντεύξεις τελικού Παϊκου Γουμένισσας - Δόξας Χέρου Συνεντεύξεις τελικού Παϊκου Γουμένισσας - Δόξας Χέρου | Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ...
Αναρτήθηκε στις 26/04/2020, 17:28 από StefWebTv
youtube-id-jq9yvjlp6x4 Μουχαμπέτ στην Πικρολίμνη | Στεφανία Ποτουρίδου | Μουχαμπέτ στην Πικρολίμνη | Στεφανία Ποτουρίδου | Βαγγέλης Βαλσαμίδης | Λαϊκά...

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.