Δήμος Κιλκίς: Στόχος η ανάσχεση της ανεργίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κιλκίς, η κατανομή των 151 θέσεων κοινωφελούς εργασίας στα νομικά πρόσωπα και στις υπηρεσίες του έγινε «με γνώμονα την ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, την απόδοση πραγματικού έργου με μετρήσιμα αποτελέσματα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών». 

Στόχος η ανάσχεση της ανεργίας

Κύρια επιδίωξη είναι η ανάσχεση της ανεργίας, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη διαχείριση του α’ κύκλου του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στο πρόσφατο παρελθόν. Έτσι, επιλέχτηκαν οι ειδικότητες του δυναμικού που θα εργαστεί για οκτώ μήνες στις δημοτικές υπηρεσίες, ως εξής:

Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών: Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού (1) Π.Ε. Νηπιαγωγών (1) Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων (5) Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων/ Κοινωνικών Επιμελητών (2) Δ.Ε. Μαγείρων (2) Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων (5) – Σύνολο θέσεων 16

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.): Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων (1) Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτών (1)  Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων/ Κοινωνικών Επιμελητών  (2) Δ.Ε. Ζωγράφων (1) – Σύνολο θέσεων (5)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.): Π.Ε. ΟικονομικούΛογιστικού (1) Τ.Ε. Οικονομικού Λογιστικού (1) Τ.Ε. Μηχανολόγων – Μηχανικών (2) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (1)  Δ.Ε. Διοικητικού – Διοικητικού Λογιστικού (1) Δ.Ε. Υδραυλικών (4)  Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτηρίων α’ ειδικότητας (1) Δ.Ε. Σιδεράδων – Αλουμινάδων (1) Δ.Ε. Οδηγών (1) Υ.Ε. Εργατών Πρασίνου και Κηπουρών (4)  Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Οικοδομικών Εργασιών (3)  Σύνολο θέσεων 20

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Π.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων (2) Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού (2) Τ.Ε. Διοικητικού Οικονομικού (1) Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής  Αυτοδιοίκησης (2) ( Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού (2) Υ.Ε. Κλητήρων (1) – Σύνολο θέσεων 10 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού (5) – Σύνολο θέσεων 5

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας: Π.Ε. Ψυχολόγων (1) Τ.Ε Οικονομικού Λογιστικού (1) Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών(1) Τ.Ε. Δημοσίων Σχέσεων (1) Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων (2)-  Σύνολο θέσεων 6

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Π.Ε. Μηχανολόγων – Μηχανικών (2) Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (1) Π.Ε. Αγρονόμων Τοπογράφων (1) Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (2) Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών (1) Τ.Ε. Μηχανολόγων Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (1)  Δ.Ε. Διοικητικού – Διοικητικού Λογιστικού (1) Δ.Ε. Υδραυλικών (3) Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων (4) Υ.Ε. Βοηθών Ελαιοχρωματιστών (5) Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών (5) Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό Ξυλουργικών Εργασιών (1) – Σύνολο θέσεων (27)

Διεύθυνση Υπηρεσίας  Δόμησης: Π.Ε. Διοικητικού (2) Π.Ε. Αγρονόμων Τοπογράφων (1)  Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (1) – Σύνολο θέσεων 4  

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Τ.Ε. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (1) Τ.Ε. Ζωικής Παραγωγής (1) Δ.Ε. Διοικητικού (5) Δ.Ε. – Σύνολο θέσεων 7

Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου: Π.Ε. Γεωπόνων (1) Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού –  (3) Δ.Ε. Οδηγών (6) Δ.Ε. Χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα (1)  Υ.Ε. Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας (5) Υ.Ε. Βοηθητικών Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού (6) Υ.Ε. Εργατών Πρασίνου – Κηπουρών (4) Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων (10) – Σύνολο θέσεων 36 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών: Π.Ε. Διοικητικού (2) – Σύνολο θέσεων: 2  

Τμήμα Απασχόλησης Τουρισμού & Πολιτισμού: Τ.Ε. Δημοσίων Σχέσεων (1) Τ.Ε. Τουριστικών Επαγγελμάτων (1) Δ.Ε. Γενικών Καθηκόντων (2) Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων (2) Υ.Ε. Φυλακτικού Προσωπικού (1) –  Σύνολο θέσεων 7

Σχολικές Επιτροπές: Π.Ε. Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής (2) – Σύνολο θέσεων 2

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων: Π.Ε. Διοικητικού (1) – Σύνολο θέσεων 1

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού: Τ.Ε Δασοπόνων (1)- Σύνολο θέσεων 1 

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής: Τ.Ε. Πληροφορικής (2) – Σύνολο θέσεων 2

Οι διαδικασίες πρόσληψης 

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για την κάλυψη 151 θέσεων οκτάμηνης πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Κιλκίς στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα (β’ κύκλος), ξεκίνησε από την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου

Το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα αποσκοπεί αφενός στην αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι αιτήσεις υποβάλονται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)  στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του παραρτήματος Ι της δημόσιας πρόσκλησης, Νο 16/2017 και μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου.

 

 

 

Πηγή

 

Δραγανίδης Νίκος Μαθηματικός Κιλκίς

rosso

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 09/09/2018, 19:50 από StefWebTv
youtube-id-pbv4ukv8h1c Γήπεδο Καμπάνη Κιλκίς | Αγώνας Κυπέλου ΕΠΣ Κιλκίς | Γήπεδο Καμπάνη Κιλκίς | Αγώνας Κυπέλου ΕΠΣ Κιλκίς | Δόξα Καμπάνη Α' κατ.| Παίων...
Αναρτήθηκε στις 30/08/2018, 04:02 από StefWebTv
youtube-id-yev5rhyet70 Πολιτιστικός Σύλλογος Πικρολίμνης Κιλκίς| ΖΩΝΤΑΝΗ Πολιτιστικός Σύλλογος Πικρολίμνης Κιλκίς| ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Τετάρτη 29 Αυγούστου...
Αναρτήθηκε στις 23/08/2018, 04:28 από StefWebTv
youtube-id-d9gewxuvrqu Ψησταριά Τάσος & Κατερίνα | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Τετάρτη 22 Ψησταριά Τάσος & Κατερίνα | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 |...
Αναρτήθηκε στις 23/08/2018, 00:02 από StefWebTv
youtube-id-vywub24tj0m Ψησταριά Τάσος & Κατερίνα | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Τετάρτη 22 Ψησταριά Τάσος & Κατερίνα | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 |...
Αναρτήθηκε στις 22/08/2018, 23:44 από StefWebTv
youtube-id-e1hs9ttiyqe Ψησταριά Τάσος & Κατερίνα | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Τετάρτη 22 Ψησταριά Τάσος & Κατερίνα | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 |...
Αναρτήθηκε στις 18/08/2018, 05:18 από StefWebTv
youtube-id-isbrtiuyjy0 Χορός ΠΑΟΝΕ Επταλόφου | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Παρασκευή 17 Χορός ΠΑΟΝΕ Επταλόφου | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 | Stef...
Αναρτήθηκε στις 15/08/2018, 03:26 από StefWebTv
youtube-id-hz5u5rk3krm Ποντιακός Σύλλογος Μέσων Αποστόλων Κιλκίς | ΖΩΝΤΑΝΗ Ποντιακός Σύλλογος Μέσων Αποστόλων Κιλκίς | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Σαββάτο 11...

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.