Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και οργανισμών (εγχώριους και διεθνείς) που επικοινωνούν/συναλλάσονται, μέσω λύσεων ΤΠΕ.
 

Διαχείριση και Διανομή Ύδατος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κατασκευή, βελτίωση, αναβάθμιση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης.
 
Yποδομές και υπηρεσίες στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.
 
Λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης, από υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, μικρές και πολύ μικρές, που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στη νησιωτική Ελλάδα, με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και με τη συνδρομή κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και με κεφάλαια των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.
 

Διαχείριση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων βιοαποβλήτων

Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν ως υποέργα, πλέον της απόκτησης γης, των κατασκευαστικών έργων και των προμηθειών εξοπλισμού, και οι αναγκαίες μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων.
 

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Η Δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση αφορά στην παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης την ενίσχυση των επενδύσεων. Τα δάνεια αυτά αφορούν σε:
 
Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων για τη διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη:
 

Δημιουργία ή αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής

Δημιουργία ή αναβάθμιση υποδομών για την προσχολική αγωγή (νηπιαγωγία). Δημιουργία ή αναβάθμιση υποδομών για την Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση.
 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση Δ. Λήμνου

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου
 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση του Δήμου Λέσβου

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση του Δήμου Ικαρίας

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση του Δήμου Σάμου

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
 

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση του Δήμου Χίου

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ).
 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Ενθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα.
 
Έργα Α’ Προτεραιότητας των ΟΣΑΑ όπως αυτά έχουν εγκριθεί.
 

Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια Αττικής

Ανάπτυξη υποδομών σύγχρονου πολιτισμού στην Περιφέρεια Αττικής.
 
Ενίσχυση του ρόλου της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μέσω ειδικότερα τη διοικητικής της αναδιοργάνωσης, καθώς και της υποστήριξής της σε νομικό, λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο.
 

Οργανωτική, επιχειρησιακή και λειτουργική αναβάθμιση του ΟΑΕΔ

Ενέργειες για την   οργανωτική, επιχειρησιακή και λειτουργική αναβάθμιση του ΟΑΕΔ καθώς και για τη διεύρυνση, την ποιοτική βελτίωση και την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα.
 
Δράσεις δημιουργίας, υποστήριξης και ενίσχυσης καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό τομέα που στοχεύουν στην δημιουργία, ενίσχυση και προώθηση πολιτιστικών θεσμών περιφερειακής εμβέλειας.
 
Πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου, βάσει του ΟΣΑΠΥ (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου) Δήμου Χερσονήσου: «Βιώσιμη Ανάδειξη του Οικοπολιτισμικού και Φυσικού Αποθέματος της Ενδοχώρας ή Βιώσιμη Ενδοχώρα», όπως αυτές προσδιορίζονται στην με την αριθμ. 868/14-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έγκριση του σχεδίου.
 

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.