Πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου, βάσει του ΟΣΑΠΥ (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου) Δήμου Χανίων:  «Ορεινά Χανιά: Φύση- Πολιτισμός», όπως αυτές προσδιορίζονται στην με την αριθμ. 860/14-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έγκριση του σχεδίου.
 

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ - Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Άγιο Όρος

Δράσεις και έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ, έργα και προμήθειες εξοπλισμού για κατασκευή ή/και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, που διευκολύνουν την άμεση διακοπή λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ, ή που διασφαλίζουν την απενεργοποίηση ΧΑΔΑ, καθώς και οι αναγκαίες μελέτες, ως υποέργα των αντίστοιχων πράξεων.
 

Αναβάθμιση των ανθρωπίνων πόρων του Τουρισμού

Εφαρμογή κλαδικά εξειδικευμένων παρεμβάσεων σε αναπτυξιακούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων μέσω των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και λοιπών Κέντρων που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες. Άμεσα ωφελούνται τα άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες από τα ανωτέρω Κέντρα, ενώ έμμεσα τα άτομα που είναι επιφορτισμένα με τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ κλπ.
 

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Οι Δράσεις αυτές αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να:
 
Το Πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ» στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων νέων ναυτικών και στην υποστήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 200 απόφοιτους ΑΕΝ και Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους, Οικονομικούς και 800 ναυτικούς λοιπών ειδικοτήτων, υπηρεσιών κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 

Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κρήτης

Ενέργειες ενημέρωσης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης.
 
Δημιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισμού για τη στήριξη της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, ο οποίος θα εποπτεύεται από την ΕΥΚΕΚΟ και θα έχει ρόλο επιστημονικό, συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό.
 

Επεξεργασία υδάτων (λύματα) στην Περιφέρεια Κρήτης

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (κατασκευή, αναβάθμιση). Κατασκευή, αντικατάσταση, αναβάθμιση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης, ακαθάρτων και όμβριων.
 

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

Προγράμματα δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε εργαζομένους τόσο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και σε αυτοαπασχολούμενους.
 

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.