Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

Με την εγκύκλιο ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013. Να σημειώσουμε ότι η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική.

Η πιο πάνω δήλωση, όταν υποβάλλεται χειρόγραφα, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, ως χρόνος υποβολής της δήλωσης,θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, βεβαιώνεται ο φόρος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται.

Σας παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες διαφορές που εμφανίζει το έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016, σε σχέση με το περσινό έντυπο:

1. Σελίδα πρώτη, τρίτος υποπίνακας:

Δεξιά

Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

a. Αριθμήθηκαν οι περιπτώσεις υπαγωγής σε 653-654-655-656

b. Αφαιρέθηκε η περίπτωση της υπαγωγής στην παρ. 4 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013

c. Προστέθηκε με κωδικό 655, η υποβολή δήλωσης για εισπραττόμενα μερίσματα πριν τη συμπλήρωση 24 μηνών (παρ. 1 άρθρου 48 ν. 4172/2013)

d. Προστέθηκε με κωδικό 656 η περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής (παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4172/2013)

Αριστερά

Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

Στα φορολογητέα αποτελέσματα προστέθηκαν κωδικοί:

e. Με αρίθμηση 995 για την φορολογική απαίτηση του άρθρου 27Α ν. 4172/2013

f. Με αρίθμηση 996 σχετικά με το υπόλοιπο φορολογικής απαίτησης για επιστροφή

Τέταρτος υποπίνακας:

g. Έχει αφαιρεθεί ο κωδικός 523 σχετικά με τον αναλογούντα φόρο με τον προϋφιστάμενο φορολογικό συντελεστή 33%

2. Σελίδα 2, Δεύτερος υποπίνακας:

a. Έχει αφαιρεθεί ο κωδικός 456 «Πιστωτικά υπόλοιπα αποθεματικών (παρ. 12 και 13 άρθρου 72 Ν. 4172/2013)»

Τρίτος υποπίνακας:

b. Έχει αφαιρεθεί ο κωδικός 464 «Χρεωστικό υπόλοιπο αποθεματικών (παρ. 12 και 13 άρθρου 72 ν. 4172/2013) κλπ.»

c. Έχει προστεθεί ο κωδικός 475 «Ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρο 62 ν. 4389/2016)»

Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

3. Σελίδα 3. Πρώτος υποπίνακας «Αφαίρεση αφορολογήτων αποθεματικών κλπ.)

a. Έχει προστεθεί ο κωδικός 053 «Κέρδη Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που φορολογούνται στο όνομα των εργαζομένων (παρ. 2 άρθρου 72 του Ν. 4430/2016)»Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016b. Έχει αφαιρεθεί ο κωδικός 900 «Φορολογητέα κέρδη που αντιστοιχούν στον μειωμένο συντελεστή (παρ. 4 άρθρου 58 ν. 4172/2013)»

4. Σελίδα 5. Πρώτος υποπίνακας 3Α4. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39 ν. 4172/2013)

a. Έχει προστεθεί ο κωδικός 209 «Δωρεάν παραχώρηση)

Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016
Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου διαταγής ΠΟΛ. 1030/8.3.2017 και το έντυπο της δήλωσης στην online τράπεζα

e-forologia.gr

 

Πηγή

Δραγανίδης Νίκος Μαθηματικός Κιλκίς

rosso

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 25/08/2019, 23:32 από StefWebTv
youtube-id-jslqtwb7cd4 25-8-2019 Ευκαρπία Κιλκίς | Live Stream | Πολιτιστικός Σύλλογος 25-8-2019 Ευκαρπία Κιλκίς | Live Stream | Πολιτιστικός Σύλλογος...
Αναρτήθηκε στις 25/08/2019, 21:22 από StefWebTv
youtube-id-hca0noxz5sg 25-8-2019 Ευκαρπία Κιλκίς | Live Stream | Πολιτιστικός Σύλλογος 25-8-2019 Ευκαρπία Κιλκίς | Live Stream | Πολιτιστικός Σύλλογος...
Αναρτήθηκε στις 23/08/2019, 04:39 από StefWebTv
youtube-id-_o7synxjqjk 14-8-2019 Βάθη Κιλκίς | Live Stream | Ψησταριά ''ΤΑΣΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 14-8-2019 Βάθη Κιλκίς | Live Stream | Ψησταριά ''ΤΑΣΟΣ &...
Αναρτήθηκε στις 23/08/2019, 00:26 από StefWebTv
youtube-id-jrian3aorsi 14-8-2019 Βάθη Κιλκίς | Live Stream | Ψησταριά ''ΤΑΣΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 14-8-2019 Βάθη Κιλκίς | Live Stream | Ψησταριά ''ΤΑΣΟΣ &...
Αναρτήθηκε στις 22/08/2019, 21:35 από StefWebTv
youtube-id-oweqerulrlm 14-8-2019 Βάθη Κιλκίς | Live Stream | Ψησταριά ''ΤΑΣΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 14-8-2019 Βάθη Κιλκίς | Live Stream | Ψησταριά ''ΤΑΣΟΣ &...
Αναρτήθηκε στις 15/08/2019, 01:34 από StefWebTv
youtube-id-1wem25rfun4 14-8-2019 Λαχανάς Θεσ/νίκης Live Streaming 14-8-2019 Λαχανάς Θεσ/νίκης Live Streaming
Αναρτήθηκε στις 15/08/2019, 00:45 από StefWebTv
youtube-id-rcb3ge84_mo 14-8-2019 Λαχανάς Θεσ/νίκης Live Streaming 14-8-2019 Λαχανάς Θεσ/νίκης Live Streaming
Αναρτήθηκε στις 15/08/2019, 00:43 από StefWebTv
youtube-id-qb9wpjq_7d0 14-8-2019 Λαχανάς Θεσ/νίκης Live Streaming 14-8-2019 Λαχανάς Θεσ/νίκης Live Streaming

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.