Επενδυτικός Νόμος 4146/2013: Καθεστώς Περιφερειακής Συνοχής

Στο καθεστώς Περιφερειακής Συνοχής του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα µε περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονοµικής δραστηριότητας.

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας παρέχονται τα ακόλουθα Είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

Οι ενισχύσεις των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Ολες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανώτατου ποσοστού του Πίνακα του άρθρου 5 παράγραφος 5 του νόμου.

Οι δαπάνες που ενισχύονται αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4146/2013

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών   (Ώρες λειτουργίας: 09:00-15:00 εργάσιμες ημέρες)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Γ. Κακουλίδου 1
691 00 Κομοτηνή
Τηλ: 25313 52764
Φαξ: 25313 52184
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Διοικητήριο - Γραφείο Γ11 (3ος, 3η πτέρυγα)
501 00 ΖΕΠ Κοζάνης
Τηλ: 24610 53246

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης 
Διοικητήριο Θεσσαλονίκης - Γραφείο 203 (2ος)
541 23 Θεσ/νίκη 
Τηλ: 2310 379103
Φαξ: 2310 379240

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Καθηγητή Ρωσίδη 11
540 08 Θεσ/νίκη
Τηλ: 2313 309105

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Καβέτσου 12
811 00 Μυτιλήνη Λέσβου
Τηλ: 22510 27662 & 22510 23201
Φαξ: 22510 27973

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Αλυκές Ποταμού
491 00 Κέρκυρα 
Τηλ: 26610 39606
Φαξ: 26610 31696

Περιφέρεια Ηπείρου
Διοικητήριο - Πλ. Πύρρου
452 21 Ιωάννινα 
Τηλ: 26510 26639

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σωκράτους 111
413 36 Λάρισα 
Τηλ: 26510 87236
Φαξ: 24135 03669

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ακτή Δυμαίων & Υψηλάντου 1
261 10 Πάτρα
Τηλ: 2613 600134 & 2613 600147
Φαξ: 2610 452176

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντη 11
351 00 Λαμία
Τηλ: 22310 25360 & 22310 29303
Φαξ: 22310 42289

Περιφέρεια Κρήτης
Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2
713 07 Ηράκλειο 
Τηλ: 2810 278610
Φαξ: 2810 278609

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Μενελάου & Σέκερη
221 00 Τρίπολη
Τηλ: 2713 601190 & 2713 601192
Φαξ: 2713 601173

Περιφέρεια <Νοτίου Αιγαίου
Επτανήσου 35 (είσοδος από Ακτή Παπάγου)
841 00 Ερμούπολη Σύρου
Τηλ: 22813 60283-4-5
Φαξ: 22810 85237 & 22810 85440

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 7
851 00 Παλαιά Πόλη Ρόδου
Τηλ: 22410 36200 & 22410 26182
Φαξ: 22410 25852

Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Κοραή 4 (6ος όροφος)
105 64 Αθήνα
Τηλ: 210 3258800 -04
Φαξ: 210 3258839

Περιφέρεια Αττικής
Λ. Συγγρού 80-88 (5ος όροφος)
163 45 Αθήνα
Τηλ: 21320 65209 & 21320 65212
Φαξ: 210 6983475
 

 

Λεπτομέρειες Χρηματοδότησης
Δευ, 01/07/2013 - 09:00
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, η αξιολόγηση τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, δηλαδή από το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και από το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
NO
€30 000
€600 000
15%
60%

α. Από το πεδίο εφαρμογής του ν.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4146/2013 εξαιρούνται οι ακόλουθοι κλάδοι Οικονομικής δραστηριότητας (βάσει της «Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας ΚΑΔ-2008») :

 • 35.11.10.09 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β συστήματα 
 • 41 Κατασκευές Κτιρίων
 • 42 Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιµενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές)
 • 43 Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες
 • 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
 • 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
 • 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 • 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
 • 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
 • 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
 • 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
 • 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 • 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 • 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 • 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
 • 78 Δραστηριότητες απασχόλησης
 • 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
 • 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
 • 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα - Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 • 85 Εκπαίδευση
 • 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 • 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
 • 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
 • 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
 • 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • 94 Δραστηριότητες οργανώσεων
 • 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
 • 97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
 • 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση
 • 99  Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
β. Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4146/2013:
 • Επενδυτικά σχέδια στους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας
 • Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους όταν οι παραπάνω δημόσιοι φορείς συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό τους με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%.
 • Επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ  ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαµβάνουν επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς (τακτική ή έκτακτη) που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.
 • Επενδυτικά σχέδια εταιρειών που λειτουργούν µε τη νομική μορφή της κοινωνίας της εταιρίας αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, µε την εξαίρεση των σχημάτων Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters).
 • Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίουαπό ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών

διαβάστε περισσότερα

Πηγή

Δραγανίδης Νίκος Μαθηματικός Κιλκίς

rosso

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 24/04/2023, 20:30 από XRP Live
youtube-id-ocwsigrqhji Ripple and XRP have been making headlines in the crypto world recently. Brad Garlinghouse, the CEO Ripple and XRP have been making...
Αναρτήθηκε στις 17/04/2023, 01:14 από StefWebTv
youtube-id-dhsb7vxl7bi Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022 - 2023 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022 - 2023 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης - ΑΠΟΛΛΩΝ...
Αναρτήθηκε στις 17/04/2023, 00:14 από StefWebTv
youtube-id-n6yaqa5kbtk Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022-2023 Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022-2023
Αναρτήθηκε στις 14/04/2023, 19:47 από StefWebTv
youtube-id-l8bql9sq_mc www.360diasasis.gr | 360 Εικονικές περιηγήσεις | 360 Virtual tours services www.360diasasis.gr | 360 Εικονικές περιηγήσεις | 360...
Αναρτήθηκε στις 09/04/2023, 17:53 από StefWebTv
youtube-id-natoetdhxo8 Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Ποντιακός...
Αναρτήθηκε στις 08/04/2023, 23:12 από StefWebTv
youtube-id-_sr1c7ai26m Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Ποντιακός...
Αναρτήθηκε στις 05/04/2023, 19:48 από StefWebTv
youtube-id-hmwhg1g6os 360 Google street view για επιχειρήσεις. 360 Google street view για επιχειρήσεις.
Αναρτήθηκε στις 04/04/2023, 16:36 από StefWebTv
youtube-id-jv8l-juq4h8 Βίντεο Εικονικής περιήγησης Μικροβιολογικού Ιατρείου Βίντεο Εικονικής περιήγησης Μικροβιολογικού Ιατρείου κ. Δημητρίου Παραστατίδη...

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.