Το «καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της Κεντρικής Μακεδονίας

Το «καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της Κεντρικής Μακεδονίας

-Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστου Γκουντενούδη

-Οριστικοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της ΠΚΜ

-Εγκρίθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο – Προχωρεί με γοργούς ρυθμούς

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί σε όλη τη χώρα επιχειρησιακά προγράμματα προώθησης και ανάδειξης των προϊόντων των διαφόρων περιοχών σε επίπεδο Περιφέρειας.

Το Υπουργείο έχει προτείνει για το «Καλάθι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»  είκοσι εννέα προϊόντα.

Συγκεκριμένα, για :

Εξαγωγικό προσανατολισμό προτείνει τα εξής προϊόντα: βαμβάκι, ροδάκινο, κεράσι, ακτινίδιο, μήλα, σπαράγγι, οίνος/επιτραπέζια σταφύλια, καπνός, αρωματικά/ φαρμακευτικά φυτά και φέτα.

Παραδοσιακά προϊόντα: Βουβαλίσιο κρέας, μέλι, μανούρι, μπάτζος, κυδώνια Κιλκίς, γιαούρτι Δορκάδος, κάστανα Αγίου Παντελεήμονα, πατάτες Βροντούς.

Προϊόντα για επάρκεια, της εγχώριας αγοράς: σιτηρά, ρύζι, κηπευτικά, αχλάδια, άνθη, όσπρια, αμύγδαλα/ καρύδια, ενεργειακά φυτά, κτηνοτροφικά φυτά, αιγοπρόβειο γάλα/ κρέας, αγελαδινό γάλα και βόειο κρέας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προτείνει επίσης ορισμένα καινοτόμα ή νέα προϊόντα όπως τα μανιτάρια, τα παράγωγα του μελιού, η τρούφα, τα ρόδια.

 Τι είναι το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων?

Το «καλάθι αγροτικών προϊόντων της ΠΚΜ» είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και αποτελεί το πρώτο βήμα της Περιφέρειας στην προσπάθεια που καταβάλλεται για να αποκτήσει ο πρωτογενής της τομέας μια νέα προοπτική στην οποία κυρίαρχη και κεντρική θέση κατέχει η παραγωγή διατροφικών προϊόντων.

«Το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» είναι μια στέρεη οδός ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ένα σύνολο πολιτικών που θα κάνει τα προϊόντα μας ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, πιστοποιημένα, περισσότερο ποιοτικά και ασφαλή, δημιουργώντας έτσι συνθήκες τόνωσης της απασχόλησης και αύξησης του εισοδήματος στον πρωτογενή τομέα».

Με τον όρο «καλάθι αγροτικών προϊόντων» περιγράφεται η συνολική άσκηση της αγροτικής πολιτικής σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Δεν αφορά μόνο έναν αριθμό προϊόντων αλλά όλες τις πτυχές της αγροτικής πολιτικής περιλαμβάνοντας το σύνολο των πρωτοβουλιών και των πολιτικών που θα οδηγήσουν τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι μέσα από μια συνολική αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα.

Το καλάθι είναι δυναμικό και όχι στατικό και έτσι μπορούν να προστίθενται και να αφαιρούνται προϊόντα και δράσεις με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες στην κοινωνία και στην αγορά (εγχώρια και διεθνή).

Τα προϊόντα του καλαθιού πρέπει:

Ø  Να συνδέονται με το διατροφικό πρότυπο της περιοχής μας

Ø  Να έχουν επαρκή παραγωγή

Ø  Να είναι βιώσιμα επιχειρηματικά και εμπορικά

Ø  Να μπορούν να αποτελέσουν την «αιχμή του δόρατος» για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ΠΚΜ

Στόχοι του Καλαθιού

1.    Η ανάδειξη της παραγωγικής ταυτότητας της ΠΚΜ

2.    Η πλήρης αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του πρωτογενούς τομέα

3.    Η ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής με σκοπό την κάλυψη των τοπικών διατροφικών αναγκών και τη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα προϊόντα

4.    Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και προϊόντων με την παραγωγή προϊόντων ποιότητας με υψηλότερη ζήτηση στην αγορά (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά)

5.     Η βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος και η διατήρηση και ενίσχυση τοπικών θέσεων εργασίας

6.    Η επέκταση των δυναμικών κλάδων της πρωτογενούς παραγωγής με στόχο την  προώθηση των προϊόντων στην εθνική και διεθνή αγορά

7.    Η αύξηση της εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων και ενίσχυση των εξαγωγών

8.    Η αξιοποίηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας μέσω των σπουδαιότερων μεταφορικών υποδομών (λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό δίκτυο, Εγνατία οδός)

9.    Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων

10. Η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των υψηλής διατροφικής αξίας τοπικών, βιολογικών, προϊόντων ειδικών εκτροφών κλπ σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές.

11. Η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τον τουρισμό

 

Τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει το καλάθι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προέρχονται από τις εξής κατηγορίες:

r  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ βασισμένα στην ισχυρή ταυτότητα και φήμη της περιοχής

r  ΣΥΝΗΘΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ που βασίζονται σε συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής, ποιότητα και γενικότερα χαρακτηριστικά των οποίων οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στην γεωγραφική τους προέλευση (ΠΓΕ)

Οι τομείς από τους οποίους προέρχονται τα προϊόντα αυτά είναι η ΦΥΤΙΚΗ και ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, η ΑΛΙΕΙΑ και η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

Το Καλάθι των Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προτείνεται να περιλαμβάνει τέσσερις (4) κατηγορίες προϊόντων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

      Προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται από ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

      Προϊόντα που ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

      Προϊόντα που ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ τόσο της περιοχής, όσο και ολόκληρης της χώρας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

·         Σύσταση και λειτουργία της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης σε επίπεδο Περιφέρειας, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με σκοπό την ανάδειξη,  προβολή και προώθηση των προϊόντων που παράγονται στην ΠΚΜ, την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης του καλαθιού αλλά παράλληλα και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών.

·         Δημιουργία Δημοπρατηρίου Αγροτικών προϊόντων με τη μορφή Α.Ε. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους μεμονωμένοι παραγωγοί, ομάδες και συνεταιρισμοί, ενώ οι έμποροι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων.

·         Προτυποποίηση των προϊόντων της ΠΚΜ και θεσμοθέτηση σχετικού σήματος

Τα προϊόντα που θα φέρουν το σήμα θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι θα παράγονται εντός των γεωγραφικών ορίων της ΠΚΜ πληρώντας παράλληλα καθορισμένες ποιοτικές προδιαγραφές με ιδιαίτερη έμφαση στη μοναδικότητα, στα υψηλά επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας και στην προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι το σήμα να προσδώσει στα προϊόντα της Κ. Μακεδονίας ισχυρή φήμη, υψηλή αναγνωρισιμότητα στην αγορά και ανοδική προτίμηση από το καταναλωτικό κοινό.

·         Σύσταση Ομάδων Παραγωγών για κάθε προϊόν ώστε να επιτευχθεί το κρίσιμο μέγεθος  που αφ’ ενός θα καταστήσει τις ομάδες ανταγωνιστικές εφ’ ετέρου θα τους προσδώσει διαπραγματευτική ισχύ.

·         Αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέασύμφωνα με τις ανάγκες – απαιτήσεις της αγοράς, με έμφαση στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

·         Προγραμματισμός και υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων σε έργα υποδομής τα οποία θα έχουν άμεση συνάφεια με τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει το «καλάθι αγροτικών προϊόντων» με ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων αρδευτικών υδάτων ώστε να τεθεί η βάση και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις παραγωγής των προϊόντων αυτών ώστε αυτά στη συνέχεια να υποστηριχθούν και να προωθηθούν από την Περιφέρεια.

·         Παρεμβάσεις στην Τεχνική Υποδομή με έργα διαχείρισης των υδατικών πόρων (με τα οποία αναμένεται η αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, η μείωση των απωλειών και η ορθολογική χρήση του νερού), έργα αγροτικής οδοποιίας, έργα διευθέτησης των προβλημάτων που σχετίζονται με τους βοσκότοπους και τα δάση, έργα εκσυγχρονισμού των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μετεγκατάστασής τους και έργα αξιοποίησης των περιοχών φυσικού κάλλους και των αρχαιολογικών χώρων για τη στήριξη του αγροτουρισμού.

·         Ενέργειες διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων της ΠΚΜ με έμφαση στο branding, την ταυτότητα και την προέλευση του προϊόντος.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει μοναδικές ευκαιρίες προβολής καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τέτοιες ευκαιρίες είναι: Η συμμετοχή σε διεθνείς αναγνωρισμένες εκθέσεις τροφίμων (Νέα Υόρκη, Τόκιο, Μόσχα, Βερολίνο κλπ), η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, το φεστιβάλ κινηματογράφου, οι κλαδικές εκθέσεις (Agrotica, Zootechnia, Detrop κλπ), οι Γιορτές κρασιού (π.χ. Νάουσα, Ν. Μεσήμβρια, Χαλκιδική), Διαγωνισμοί ή επιδείξεις μαγειρικής όπου θα παίρνουν μέρος σχολές μαγειρικής, γνωστοί σεφ (από Ελλάδα και εξωτερικό), προσκεκλημένοι έγκριτοι κριτικοί κουζίνας από περιοδικά (από Ν. Υόρκη, Λονδίνο, Βερολίνο) κλπ. Με σκοπό την διείσδυση και κατάκτηση περισσότερων και καλύτερων αγορών είναι σκόπιμο τα  προϊόντα που παράγονται εντός  της ΠΚΜ να συμμετέχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων υπό την ομπρέλα της Περιφέρειας.

·         Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαφημιστικής προβολής των τοπικών προϊόντων σε κάθε πρόσφορο  σημείο.

Δεν υπάρχει πουθενά στο αεροδρόμιο κάποια προθήκη με τοπικά προϊόντα. Πρέπει όλες οι πύλες εισόδου στην Περιφέρεια (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, dutyfree συνόρων) να πληροφορούν, να ενημερώνουν και να διαθέτουν προϊόντα τοπικά ώστε να μπορεί κάποιος ταξιδιώτης (τουρίστας ή εμπορικός) να βρει κατάλληλα προϊόντα τα οποία να είναι ελκυστικά και έξυπνα ώστε να τα πάρει μαζί του ως ενθύμιο ή ως δώρο. Μαζί με τα προϊόντα ταξιδεύει το σήμα τους η προέλευσή τους ενώ ανοίγει κανάλι επικοινωνίας με αγορές στις οποίες η πρόσβαση είναι δύσκολη ή και ανύπαρκτη.

·         Ενίσχυση ολοκληρωμένων δράσεων τουρισμού που να συνδέονται με την πρωτογενή παραγωγή. Τουρισμός υψηλών προδιαγραφών, τουρισμός ποιότητας, σημαίνει παράλληλα και γεωργία ποιότητας. Η μεσογειακή διατροφή, τα εξαιρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα, αποτελούν για την Περιφέρειά  μας τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η ορθή αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και της ελληνικής αγροτικής παραγωγής καθώς και η προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, μπορεί να αποφέρει  σημαντικά οφέλη στην Περιφέρεια μας και να δώσει νέα δυναμική στην αγροτική παραγωγή.

·         Παρατηρητήριο βιωσιμότητας αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα παρακολουθεί τις αγορές και θα εισηγείται στην πολιτική ηγεσία νέες στρατηγικές προώθησης των παραγόμενων προϊόντων.

·         Θερμοκοιτίδα νέων παραγωγών και νέων επιστημόνων όπου θα μπορούν να δοκιμαστούν καινοτόμες ιδέες και να αναπτυχθεί τεχνογνωσία πριν την εφαρμογή της σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

·         Παρατηρητήριο καινοτομίας στον αγροτικό χώρο που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα και θα εισηγείται την υιοθέτηση νέων μεθόδων και πρακτικών (διασύνδεση έρευνας/παραγωγής στη βάση των πραγματικών προβλημάτων και αναγκών του αγροτοδιατροφικού τομέα).

·         Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής στατιστικών στοιχείων στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ

·         Η οργάνωση και πραγματοποίηση  ημερίδων για την νέα ΚΑΠ, την ανάπτυξη της καινοτομίας, την κοινωνία της γνώσης , της άσκηση αγροτικής πολιτικής και την ενημέρωση των αγροτών σε γεωργικά, κτηνοτροφικά, αλιευτικά θέματα κ.λ.π. 

Πηγή

Δραγανίδης Νίκος Μαθηματικός Κιλκίς

rosso

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Αναρτήθηκε στις 24/04/2023, 20:30 από XRP Live
youtube-id-ocwsigrqhji Ripple and XRP have been making headlines in the crypto world recently. Brad Garlinghouse, the CEO Ripple and XRP have been making...
Αναρτήθηκε στις 17/04/2023, 01:14 από StefWebTv
youtube-id-dhsb7vxl7bi Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022 - 2023 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης - Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022 - 2023 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης - ΑΠΟΛΛΩΝ...
Αναρτήθηκε στις 17/04/2023, 00:14 από StefWebTv
youtube-id-n6yaqa5kbtk Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022-2023 Τελικός κυπέλλου ΕΠΣ Κιλκίς 2022-2023
Αναρτήθηκε στις 14/04/2023, 19:47 από StefWebTv
youtube-id-l8bql9sq_mc www.360diasasis.gr | 360 Εικονικές περιηγήσεις | 360 Virtual tours services www.360diasasis.gr | 360 Εικονικές περιηγήσεις | 360...
Αναρτήθηκε στις 09/04/2023, 17:53 από StefWebTv
youtube-id-natoetdhxo8 Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Ποντιακός...
Αναρτήθηκε στις 08/04/2023, 23:12 από StefWebTv
youtube-id-_sr1c7ai26m Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Α' ΕΠΣ Κιλκίς Playoffs 3η αγωνιστική | Αλέξανδρος Κιλκίς - Ποντιακός...
Αναρτήθηκε στις 05/04/2023, 19:48 από StefWebTv
youtube-id-hmwhg1g6os 360 Google street view για επιχειρήσεις. 360 Google street view για επιχειρήσεις.
Αναρτήθηκε στις 04/04/2023, 16:36 από StefWebTv
youtube-id-jv8l-juq4h8 Βίντεο Εικονικής περιήγησης Μικροβιολογικού Ιατρείου Βίντεο Εικονικής περιήγησης Μικροβιολογικού Ιατρείου κ. Δημητρίου Παραστατίδη...

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.